Jesteśmy profesjonalni
Nie faworyzujemy
żadnych ubezpieczycieli.
 
Działamy rzetelnie
Dostęp do pełnej oferty rynkowej
dla każdego ubezpieczenia.
 
Jesteśmy lojalni
Działamy wyłącznie
w Twoim interesie.
 
Jesteśmy profesjonalni
Zapewniamy dostęp
do pełnej oferty rynkowej.
 
Postępujemy uczciwie
Stosujemy przejrzyste i równe
zasady konkursów ofert.

Miałeś szkodę za granicą?
Pobierz dwujęzyczne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Do wyboru 8 wersji językowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Nasze porady

Jak skutecznie bronić się przed bezpodstawnym żądaniem wypłaty z gwarancji?

 

Bezpodstawne żądania wypłaty z gwarancji stają się coraz większym problemem dla firm z branży budowlanej. Takie żądanie jest groźne nie tylko z reputacyjnego punktu widzenia. Wypłata z gwarancji to także zagrożenie dla płynności Wykonawcy. Przed nadużyciem gwarancji można się skutecznie bronić. Zobacz w jaki sposób.

 

 autor: Anastazja Burgs

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak obniżyć koszt ubezpieczenia floty?

 

Koszt ubezpieczenia floty pojazdów firmowych jest w niektórych branżach znaczącą pozycją kosztową. Kluczem do minimalizacji kosztu ubezpieczenia floty jest ograniczenie szkodowości. Artykuł prezentuje podstawowe założenia i porady dotyczące konstrukcji programu obniżenia szkodowości.

 

autor: Beata Pałaszewska

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak uzyskać realną ochronę w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika?

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika (OCP), chociaż jest ubezpieczeniem dobrowolnym, stało się powszechnie obowiązującym standardem w branży transportowej. Jego zawarcie jest zwykle wymagane przez zlecające przewóz ładunków przedsiębiorstwa i reprezentujących ich spedytorów. Pomimo powszechności praktyki zawierania ubezpieczenia OCP, bardzo często ochrona ubezpieczeniowa ofertowana przez standardowe polisy jest mocno ograniczona, a czasem wręcz czysto iluzoryczna.

 

autor: Beata Pałaszewska

CZYTAJ WIĘCEJ

Wartości odtworzeniowa, rzeczywista, księgowa, a może rynkowa?


W ubezpieczeniach majątkowych najczęściej spotykanymi formułami ubezpieczenia są tak zwane ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej oraz ubezpieczenie według wartości rzeczywistej. Trzecią formułą, spotykaną w ubezpieczeniach majątku przedsiębiorstw, jest ubezpieczenie...

 

autor: Anastazja Burgs

CZYTAJ WIĘCEJ
zobacz więcej aktualności »