Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Nasze porady

 

Nowy standard obsługi Klienta w Profika Broker. Nowości w ofercie.
 
Nowy rok w biznesie oznacza nowe wyzwania oraz nowe możliwości. Chcemy zaprezentować zmiany, które wdrażamy w nowym roku.
 

Nowości w ofercie ubezpieczeń dla przedsiębiorstw:

+ Dostęp do oferty ubezpieczeń komunikacyjnych na warunkach dealerskich i leasingowych  – współpraca z dealerami DAF, MAN i Mercedes Benz z zachodniej i centralnej Polski. Umożliwia nam to dostęp do programów dealerskich i możliwość porównania oferty dla pojazdów leasingowanych oraz pojazdów nowych z posiadanymi przez naszych Klientów ofertami flotowymi.

+ Polisy i zielone karty wystawiane lokalnie - od 1 lutego 2017 roku, uzyskamy możliwość wystawiania lokalnie polis i zielonych kart. Znacznie poprawi to jakość obsługi i czas wystawiania polis.

+ Obsługa prawna procesu likwidacji szkód (nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech) współpraca z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi, możliwość likwidacji szkód na prawie niemieckim (wyższe odszkodowanie).

 

Włączenie do oferty ubezpieczeń indywidualnych:

+ Utworzenie we współpracy działu obsługi Klienta VIP  - szybkie ofertowanie pojedynczych pojazdów, ubezpieczeń domów i mieszkań oraz innych polis majątkowych.  Dedykowane programy ubezpieczeniowe z szeroką ochroną.

+ dostęp do grup otwartych ubezpieczeń na życie i programów ubezpieczeń indywidualnych (także na wysokie sumy ubezpieczenia) – od 1 marca 2017 roku, możliwość ubezpieczenia indywidualnego na korzystnych warunkach bez konieczności zbierania grupy osób zainteresowanych ubezpieczeniem.

 

Nowe rozwiązania w pierwszej kolejności zostaną wprowadzone w Przedstawicielstwie w Ostrołęce, a następnie w kolejnych Przedstawicielstwach.