Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Profika Broker
Reprezentujemy interesy Twojego przedsiębiorstwa, uczciwie i z pełnym zaangażowaniem.
Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ubezpieczenia komunikacyjne

Są najczęściej występującą w praktyce rynkowej grupą ubezpieczeń, ze względu na obowiązkowy charakter ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych objęte są wszelkie szkody powstałe na skutek ruchu pojazdów.

 

Najczęściej spotykany rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

  • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • ubezpieczenie Autocasco (AC)
  • ubezpieczenie pojazdu od utraty w wyniku kradzieży (KR)
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

Masz pytania? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PROFIKA BROKER

W podkategoriach prezentujemy krótkie opisy najważniejszych rodzajów ubezpieczeń
dostępnych dla przedsiębiorstw.

   

Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia mienia Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia techniczne