Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Profika Broker
Reprezentujemy interesy Twojego przedsiębiorstwa, uczciwie i z pełnym zaangażowaniem.
Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ubezpieczenia techniczne

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń technicznych objęte są szkody spowodowane uszkodzeniem maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego oraz szkody powstałe w trakcie prac budowlanych lub montażowych. Wypłacone odszkodowanie pokrywa straty materialne , powstałe w wyniku zdarzeń polegających na zniszczeniu  lub uszkodzeniu oraz utracie ubezpieczonego sprzętu. Z tego typu ubezpieczeń najczęściej korzystają przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej lub posiadające znaczący park maszynowy lub kosztowne linie technologiczne.

 

Najważniejsze dostępne na polskim rynku rodzaje ubezpieczeń technicznych to:

  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie maszyn od awarii
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
  • ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

 

Masz pytania? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PROFIKA BROKER

W podkategoriach prezentujemy krótkie opisy najważniejszych rodzajów ubezpieczeń
dostępnych dla przedsiębiorstw.

   

Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia mienia Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia techniczne