Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Porady
 

Dział porady jest miejscem wymiany doświadczeń, opinii oraz praktycznej wiedzy z branży ubezpieczeń. Masz pytanie? Potrzebujesz porady specjalisty w konkretnej sprawie?
Skontaktuj się z nami i opisz swój problem.
My postaramy się możliwie kompetentnie i szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie.

 

Jak skutecznie bronić się przed bezpodstawnym żądaniem wypłaty z gwarancji?

 

Bezpodstawne żądania wypłaty z gwarancji stają się coraz większym problemem dla firm z branży budowlanej. Takie żądanie jest groźne nie tylko z reputacyjnego punktu widzenia. Wypłata z gwarancji to także zagrożenie dla płynności Wykonawcy. Przed nadużyciem gwarancji można się skutecznie bronić. Zobacz w jaki sposób.

 

 autor: Anastazja Burgs

CZYTAJ WIĘCEJ

Ryzyko można ograniczyć

 (artykuł opublikowany w 46 numerze miesięcznika Truck & Business)

 

Powszechnie wiadomo, że branża transportowa jest branżą podwyższonego ryzyka. Przedsiębiorcy transportowi ponoszą znacząco większe ryzyko związane ze swoją działalnością niż inni przedsiębiorcy. Jednym z najistotniejszych ryzyk w działalności przewozowej jest potencjalna odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę w towarze. Wynika ona z zapisów aktów prawnych regulujących rynek drogowych przewozów, wprowadzających szeroki zakres zobowiązań przewoźnika. W niniejszym artykule zajęliśmy się sposobami ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej przy pomocy instrumentów, oferowanych przez rynek ubezpieczeń.

 

autor: Łukasz Wawrzeńczyk

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak obniżyć koszt ubezpieczenia floty?

 

Koszt ubezpieczenia floty pojazdów firmowych jest w niektórych branżach znaczącą pozycją kosztową. Kluczem do minimalizacji kosztu ubezpieczenia floty jest ograniczenie szkodowości. Artykuł prezentuje podstawowe założenia i porady dotyczące konstrukcji programu obniżenia szkodowości.

 

autor: Beata Pałaszewska

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak uzyskać realną ochronę w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika?

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika (OCP), chociaż jest ubezpieczeniem dobrowolnym, stało się powszechnie obowiązującym standardem w branży transportowej. Jego zawarcie jest zwykle wymagane przez zlecające przewóz ładunków przedsiębiorstwa i reprezentujących ich spedytorów. Pomimo powszechności praktyki zawierania ubezpieczenia OCP, bardzo często ochrona ubezpieczeniowa ofertowana przez standardowe polisy jest mocno ograniczona, a czasem wręcz czysto iluzoryczna.

 

autor: Beata Pałaszewska

CZYTAJ WIĘCEJ

Kolizja (w Polsce) z pojazdem zarejestrowanym za granicą.

 

Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej po polskich drogach porusza się coraz więcej pojazdów zarejestrowanych za granicą. Co należy zrobić, gdy w wyniku kolizji spowodowanej przez taki pojazd zostaniemy poszkodowani? W jaki sposób dochodzić roszczeń z polisy sprawcy?

 

autor: Łukasz Wawrzeńczyk

CZYTAJ WIĘCEJ

Wartości odtworzeniowa, rzeczywista, księgowa, a może rynkowa?


W ubezpieczeniach majątkowych najczęściej spotykanymi formułami ubezpieczenia są tak zwane ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej oraz ubezpieczenie według wartości rzeczywistej. Trzecią formułą, spotykaną w ubezpieczeniach majątku przedsiębiorstw, jest ubezpieczenie...

 

autor: Anastazja Burgs

CZYTAJ WIĘCEJ

Ubezpieczenie na sumy stałe, a ubezpieczenie na pierwsze ryzyko.

Na rynku spotykamy zarówno ubezpieczenia na sumy stałe jak i na pierwsze ryzyko. Istotą ubezpieczenia na sumy stałe jest określenie z góry maksymalnej kwoty odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko określamy maksymalną wartość pojedynczej (pierwszej) szkody.

 

autor: Łukasz Wawrzeńczyk

CZYTAJ WIĘCEJ