Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Porady
 

Dział porady jest miejscem wymiany doświadczeń, opinii oraz praktycznej wiedzy z branży ubezpieczeń. Masz pytanie? Potrzebujesz porady specjalisty w konkretnej sprawie?
Skontaktuj się z nami i opisz swój problem.
My postaramy się możliwie kompetentnie i szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie.

 

Ubezpieczenie na sumy stałe, a ubezpieczenie na pierwsze ryzyko.

Na rynku spotykamy zarówno ubezpieczenia na sumy stałe jak i na pierwsze ryzyko. Istotą ubezpieczenia na sumy stałe jest określenie z góry maksymalnej kwoty odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko określamy maksymalną wartość pojedynczej (pierwszej) szkody.

 

autor: Łukasz Wawrzeńczyk

CZYTAJ WIĘCEJ
1 2